Wie zijn wij?

Niet van toepassing

Als Stichting Leergeld Dinkelland richten wij ons op kinderen uit gezinnen met geldzorgen. Deze kinderen dreigen door de financiële situatie buiten de boot te vallen als het gaat om binnen- en buitenschoolse activiteiten. Wij zetten ons in voor deze kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar. Onze missie is dat elk kind kan meedoen. Want nu meedoen is later meetellen in de maatschappij!

Het kan hier gaan om bijvoorbeeld muziekles of een lidmaatschap bij een sportvereniging. Wij bieden de kinderen een opstapje, waardoor ze toch deel kunnen nemen, kennis kunnen opdoen en vaardigheden kunnen ontwikkelen.

ANBI status

Stichting Leergeld Dinkelland heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat er belastingvoordelen zijn bij schenkingen en nalatenschappen. Donateurs van een ANBI mogen bijvoorbeeld hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Via de website van de Belastingdienst is te zien dat Leergeld is aangemeld. Ga hiervoor naar https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ en zoek vervolgens op Leergeld en Dinkelland als vestigingsplaats.

Een ANBI moet aan voorwaarden voldoen. Een daarvan is dat kerngegevens op de website gepubliceerd worden. Hieronder vindt u die gegevens van Stichting Leergeld Dinkelland.

Naam organisatie : Stichting Leergeld Dinkelland
RSIN fiscaal nummer: 8557.00.737
KvK nummer : 64517659
Bankrekeningnummer: NL 32 RABO 0307 672 73

Missie

Stichting Leergeld Dinkelland heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt deze kinderen, in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar, de mogelijkheid om deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Het motto van Leergeld is: Nu meedoen is straks meetellen!!

Beloningsbeleid

De vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding passend binnen de overheidsrichtlijnen. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor het werk dat zij verricht.

Verkrijgen inkomsten

Het is niet alleen de gemeentelijke subsidie die ons in staat stelt kinderen van de doelgroep te ondersteunen, maar ook de sponsoring in de vorm van giften en donaties dragen hiertoe bij.

Verantwoording
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten: zie hiervoor onze jaarrekeningen.

Structuur van de organisatie

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Voor de directe ondersteuning van kinderen zijn op dit moment meer dan 110 Leergeldstichtingen actief in 75% van de gemeenten in Nederland. Vanuit deze stichtingen werken vrijwilligers met grote lokale betrokkenheid. Samen zijn deze stichtingen verenigd in de Vereniging van stichtingen Leergeld in Nederland. In Den Bosch hebben we een landelijk bureau.

Dagelijkse leiding:
Mw Lidy Groeneveld – Brunninkhuis (coördinator)

Bestuur:

  • Mw. Loes Stokkelaar, voorzitter
  • Dhr. Alfons Steggink, penningmeester
  • Dhr. Jan Mistrate Haarhuis, secretaris